Представљамо ШКОЛУ ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ-НАГЛУВЕ '' СТЕФАН ДЕЧАНСКИ ''

Школа за оштећене слухом-наглуве ''Стефан Дечански'', у Београду, ул. Светозара Марковића бр. 85, постоји преко 100 година.

Делатност Школе је основно, средње образовање и васпитање и предшколско васпитање деце и омладине оштећеног слуха. Хронолошки узраст ученика креће се од 3 до 20 година.
Школу похађају ученици из београдских општина, као и ученици из унутрашњости, обзиром да постоји могућност смештаја ученика у интернат – Дом.
Упис деце у предшколска одељења врши се током целе године;
Упис ученика у први разред основне школе обавља се у периоду од 01.04. до 31.05., а
- Упис ученика у први разред средње школе обавља се на основу конкурса МПС-а и науке;
По потреби Упис се врши током целе школске године, из свих крајева наше земље.
Пријем ученика обавља стручни тим за пријем у саставу: дефектолог, психолог и социјални радник.
Основну делатност у Школи обављају дефектолози (сурдопедагози и логопеди), наставници различитих образовних профила, психолози и социјални радник.
Професионална рехабилитација у трајању од једне или три године у зависности од способности ученика, обавља се у следећим подручјима рада (са различитим образовним профилима):
Хемија, неметали и графичарство;
Машинство и обрада метала;
Текстилство и кожарство;
Шумарство и обрада дрвета;
Личне услуге;
Четворогодишњи ниво образовања обавља се у оквиру подручја рада: Хемија, неметали и графичарство;
Ученици ове Школе имају и могућност учења: страног језика, веронауке, грађанског васпитања, информатике, као и велику могућност ангажовања у ваннаставним активностима.
Школа је прва васпитно-образовна установа у Београду која је посветила изузетну пажњу проблему кохлеарне импламентације, односно рехабилитације деце са кохлеарним имплантом.
Тренутно имамо десеторо оперисане деце, која се налазе на индивидуалном и групном третману у нашој школи. У оквиру овог рада Школа сарађује са редовним вртићима, редовним основним и средњим школама, јер је крајњи циљ ове рехабилитације укључивање деце у редован систем, тамо где постоји могућност.

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ-НАГЛУВЕ
'' СТЕФАН ДЕЧАНСКИ ''
11000 БЕОГРАД, УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 85
ТЕЛ/ФАКС 2687-136; 2684-167; ДИРЕКТОР 2687-136;

Лепосава Петровић, директор школеВЕСТ ЗА 29. и 30. НОВЕМБАР 2012.:

Наиме, у четвртак, 29.11.2012. године у дворани Дома синдиката школа обележава, Свечаном академијом, 115 година постојања и рада.

Приредба је инклузивног карактера, где наши ученици са својим вршњацима из редовне школе Јосиф Панчић и члановима КУД-а Димитрије Туцовић реализују приредбу.
Школа се бави васпитањем, образовањем и рехабилитацијом деце оштећеног слуха и говора. Најстарија је школа у региону која се бави овом проблематиком. У структури школе имамо предшколско одељење ( 3 предшколске групе), Основну и Средњу школу. У средњој школи имамо 6 подручја рада и 16 образовних профила. Поносни смо на наше ученике који су завршили 4-ти степен и на 6. генерацију студената Политехничке академије, Стоматолошког факултета, Факултета за физичку културу, што значи да након завршетка, наши ученици постају и успешни студенти.
Такође смо поносни и на наше бивше ученике, дипломиране сликаре и графичаре, који су након завршетка студија постали и наставници у нашој школи.
Школа се бави рехабилитацијом деце са кохлеарним имплантоми и то врло успешно.  У складу са тим, Школа у петак 30.11.2012. године, организује Пети по реду Међунарoдни симпозијум "Корачам и слушам" на тему Рехабилитација деце са кохлеарним имплантом.


Пратите нас на нашем Јутуб каналу