КЕЦ МНРО - КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНЕ ОСОБЕ

 

КЕЦ МНРО, Прешевска 124, 11000 Београд, kecmnro@eunet.rs, www.kecmnro.org.rs
тел: 011/2415 107; 380 83 95; 064 1965806; 064/680 97 51
КЕЦ МНРО – Креативно едукативни центар за ментално недовољно развијене особе, је невладина непрофитна организација, основана 2002. године, која све своје програме и читав свој вишегодишњи рад заснива на осмишљавању живота и рада младих МНРО – ментално недовољно развијених особа. Мисија КЕЦ МНРО је успостављање партнерских односа са ужом и широм заједницом и помоћ свакој особи да у себи препозна потенцијал, таленат и снагу којима може да допринесе бољем животу у свом окружењу.
Циљеви и задаци КЕЦМНРО су: побољшање квалитета живота младих особа са интелектуалним тешкоћама, припрема за самосталан живот, превенција социјалне изолације, институционализације, инклузија у социјалну средину, радно ангажовање и едукација породица особа са интелектуалним тешкоћама и опште популације.
Активности КЕЦ МНРО су креативне и едукативне радионице, које се свакодневно реализују у Дневном центру за 25 младих особа са интелектуалним тешкоћама, у термину од 10 до 15 часова.
Посебан акценат у раду Центра стављен је на радно оспособљавање, радно ангажовање и запошљавање младих особа са интелектуалним тешкоћама на отвореном тржишту: MekDonalds ресторани, Паркинг сервис, Јеврејска општина, Делта Холдинг, Клинички Центар Србије, Home Центaр, Роггенарт пекаре, Зајконпринт штампарија и мања приватна предузећа.

Запослено је под редовним условима 7 особа, запослено уз подршку 9 особа и радно ангажовано 100 младих особа са интелектуалним тешкоћама.

Радно ангажовање на јавним местима је успешно рехабилитационо и терапеутско средство, али у исто време и успешан вид интеграције и инклузије.
Искуство у радном ангажовању на јавним местима је у кратком временском периоду довело до запажених резултата за: ОСОБЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА, ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ, ПОСЛОВНИ СЕКТОР и ДРУШТВО у целини.

Пратите нас на нашем Јутуб каналу