ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче

ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче.

Пројекат финансира Градски серетаријат за дечју заштиту на основу Конкурса за пројекте невладиних организација

Удружење грађана "ПЕРСПЕКТИВЕ" у сарадњи са логопедским студиом "ЛОГОПОЛИС" и Агенцијом "ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ" реализује пројекат "ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче".

После публиковања едукативне књиге и видео лекција на двд-у под називом ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ, Удуржење грађана Перпсективе наставља рад на едуковању родитеља кроз сарадњу са предшколским установама.
Циклус интерактивних радионица настао је на основу анализе потреба предшколских установа, посебно у приградским општинама.

Полазећи од чињенице да је развој говора изузетно сложен и веома суптилан процес који тече од самог рођења, те да се одвија под утицајем много различитих фактора, пројектом је наглашена улога социјалне средине на развој вербалних комуникативних способности.

Као и за друге функције, тако и за развој говора постоји одређени осетљиви период, када се та функција максимално ефикасно развија. То је период када се у централном нервном систему стварају спојеви одговорни за ту функцију. Сензитивни период за развој говора је фаза такозваног «раног детињства», односно од рођења до треће године. Развој говора, наравно тече и даље, говорно-језичке функције се усавршавају, али основна, база матерњег језика се формира до треће године.

У том циљу креиран је програм радионица са децом млађег и старијег јасленог узраста, програм саветовања за родитеље и посебан сегмент намењен стручном особљу у предшколским установама као подршка у решавању актуелних проблема као и подстицај за иновирање редовних програма у предшколским установама.Радионица са млађом јасленом групом

 

Радионица са старијом јасленом групом

 

Радионица са родитељима

Радионица са медицинским сестрама - васпитачима

Пратите нас на нашем Јутуб каналу