Пред вама је интернет радионица која се састоји из:
 • кратког сажетка који ће вас упутити у садржај едукативних видеа
 • видео сегмената радионица подељених по темама
 • кратког анонимног упитника 
 • простора за комуникацију са едукатором, као и питања и одговоре (пошаљите и-мејл на redakcija@vodiczaroditelje.rs или кликом на "Додај коментар" испод сваког текста или чланка, можете поставити питања или прокоментарисати)
 • више информација о радионици 
Интернет едукативне видео радионице омогућавају да сами одредите време које ћете посветити продубљивању својих знања и начин на који ћете упућивати своје коментаре, утиске или значајна искуства.


ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче.

Пројекат финансира Градски секретаријат за дечју заштиту на основу Конкурса за пројекте невладиних организација

Удружење грађана "ПЕРСПЕКТИВЕ" у сарадњи са логопедским студиом "ЛОГОПОЛИС" и Агенцијом "ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ" реализује пројекат "ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче".

После публиковања едукативне књиге и видео лекција на двд-у под називом ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ, Удуржење грађана Перпсективе наставља рад на едуковању родитеља кроз сарадњу са предшколским установама.
Циклус интерактивних радионица настао је на основу анализе потреба предшколских установа, посебно у приградским општинама.

Полазећи од чињенице да је развој говора изузетно сложен и веома суптилан процес који тече од самог рођења, те да се одвија под утицајем много различитих фактора, пројектом је наглашена улога социјалне средине на развој вербалних комуникативних способности.

Као и за друге функције, тако и за развој говора постоји одређени осетљиви период, када се та функција максимално ефикасно развија. То је период када се у централном нервном систему стварају спојеви одговорни за ту функцију. Сензитивни период за развој говора је фаза такозваног «раног детињства», односно од рођења до треће године. Развој говора, наравно тече и даље, говорно-језичке функције се усавршавају, али основна, база матерњег језика се формира до треће године.

У том циљу креиран је програм радионица са децом млађег и старијег јасленог узраста, програм саветовања за родитеље и посебан сегмент намењен стручном особљу у предшколским установама као подршка у решавању актуелних проблема као и подстицај за иновирање редовних програма у предшколским установама.

РАДИОНИЦА СА РОДИТЕЉИМА о стимулацији комуникативних и говорно-језичких  способности деце јасленог узраста:

 • период од рођења до треће године је најважнији период за развој комуникативних способности деце
 • деца уче кроз игру
 • све је више деце која има тешкоћа у комуникацији и говорно-језичком развоју
 • ако дете има тешкоће савет је да се крене са стимулацијом оним редом којим се одвија очекивани развој (без обзира на «закашњење»)
 • важно је знати миљоказе развоја:
 • између 10 и 12 месеци јављају се прве речи
 • око 18 месеца очекује се прва реченица (реченица може да буде и комбинација геста и речи)
 • са 24 месеца дете би требало да има развијен дијалошки однос са најжим члановима породице тзв. породични речник
 • до 3 године очекује се реченица од 3 до 6 речи и да може да води дијалог са људима изван породичног круга
 • свако кашњење од 6 месеци је сигнал за тражење помоћи, савета о начинима за подстицај
 • развоја фине моторике подстиче развој говора због позиционирања ових центара у мозгу   
 • игре «уживо», игре  «у три димензије» стимулишу говор, на жалост деца су упућена на екране који су дводимензионални и велика су препрека за развој комуникације и говора
 • начин постављања питања подстиче или «затвара» даљу комуникацију
 • примери стимулативних говорних игара
 • лоше навике (телевизија које ни на који начин не стимулиште дете на комуникацију; флашице, сисање прста или цуцле је продужено пасивизирање органа за говор; пасирана храна и неразвијени органи за говор и др.)


Радионица за родитеље - уводно предавање о говорно-језичком развоју деце од рођења до треће годинеРадионица за родитеље - значај вербалне комуникације и миљокази развоја: Радионица за родитеље - зашто и када се јавити логопеду?Радионица за родитеље - увек је право време за учењеРадионица за родитеље - гласови Р и Л Радионица за родитеље - деца чији родитељи говоре различите језикеРадионица за родитеље - на који начин исправљати децу у говоруРадионица за родитеље - лоше навике и како их спречити?Радионица за родитеље - глас ЉРадионица за родитеље - шта радити када дете неће да препричава догађаје?Радионица за родитеље - разлика између дечака и девојчица Радионица за родитеље - како спречити дете да говори ружне речи? Радионица за родитеље - говор прилагођен дететуРАДИОНИЦА СА МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМА – ВАСПИТАЧИМА И ЧЛАНОВИМА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА о стимулацији комуникативних и говорно-језичких  способности деце јасленог узраста одржана 18.јула 2012. у вртићу ПАТУЉАК у Добановцима, ПУ Сурчин:

 • период од рођења до треће године је најважнији период за развој комуникативних способности деце
 • деца уче кроз игру
 • све је више деце која има тешкоћа у комуникацији и говорно-језичком развоју
 • ако дете има тешкоће савет је да се крене са стимулацијом оним редом којим се одвија очекивани развој (без обзира на «закашњење»)
 • важно је знати миљоказе развоја:
 • између 10 и 12 месеци јављају се прве речи
 • око 18 месеца очекује се прва реченица (реченица може да буде и комбинација геста и речи)
 • са 24 месеца дете би требало да има развијен дијалошки однос са најжим члановима породице тзв. породични речник
 • до 3 године очекује се реченица од 3 до 6 речи и да може да води дијалог са људима изван породичног круга
 • свако кашњење од 6 месеци је сигнал за тражење помоћи, савета о начинима за подстицај
 • развоја фине моторике подстиче развој говора због позиционирања ових центара у мозгу   
 • игре «уживо», игре  «у три димензије» стимулишу говор, на жалост деца су упућена на екране који су дводимензионални и велика су препрека за развој комуникације и говора
 • начин постављања питања подстиче или «затвара» даљу комуникацију
 • примери стимулативних говорних игара
 • лоше навике (телевизија које ни на који начин не стимулиште дете на комуникацију; флашице, сисање прста или цуцле је продужено пасивизирање органа за говор; пасирана храна и неразвијени органи за говор и др.)

Радионица за васпитаче - уводно предавање о говорно-језичком развоју деце јасленог узраста:

Радионица за васпитаче - реч васпитача:

Радионица за васпитаче - шта са децом у групи?
Радионица за васпитаче - језик прилагођен деци јасленог узраста:
Радионица за васпитаче -дечије лоше навике које спутавају правилан говорно-језичји развој
 

РАДИОНИЦА СА ДЕЦОМ о стимулацији комуникативних и говорно-језичких  способности деце јасленог узраста:

 • период од рођења до треће године је најважнији период за развој комуникативних способности деце
 • деца уче кроз игру
 • све је више деце која има тешкоћа у комуникацији и говорно-језичком развоју
 • ако дете има тешкоће савет је да се крене са стимулацијом оним редом којим се одвија очекивани развој (без обзира на «закашњење»)
 • важно је знати миљоказе развоја:
 • између 10 и 12 месеци јављају се прве речи
 • око 18 месеца очекује се прва реченица (реченица може да буде и комбинација геста и речи)
 • са 24 месеца дете би требало да има развијен дијалошки однос са најжим члановима породице тзв. породични речник
 • до 3 године очекује се реченица од 3 до 6 речи и да може да води дијалог са људима изван породичног круга
 • свако кашњење од 6 месеци је сигнал за тражење помоћи, савета о начинима за подстицај
 • развоја фине моторике подстиче развој говора због позиционирања ових центара у мозгу   
 • игре «уживо», игре  «у три димензије» стимулишу говор, на жалост деца су упућена на екране који су дводимензионални и велика су препрека за развој комуникације и говора
 • начин постављања питања подстиче или «затвара» даљу комуникацију
 • примери стимулативних говорних игара
 • лоше навике (телевизија које ни на који начин не стимулиште дете на комуникацију; флашице, сисање прста или цуцле је продужено пасивизирање органа за говор; пасирана храна и неразвијени органи за говор и др.)


УСКОРО:

Радионице у ПУ ГроцкаРадионице у ПУ СурчинЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче.

Пројекат финансира Градски серетаријат за дечју заштиту на основу Конкурса за пројекте невладиних организација

Удружење грађана "ПЕРСПЕКТИВЕ" у сарадњи са логопедским студиом "ЛОГОПОЛИС" и Агенцијом "ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ" реализује пројекат "ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче".

После публиковања едукативне књиге и видео лекција на двд-у под називом ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ, Удуржење грађана Перпсективе наставља рад на едуковању родитеља кроз сарадњу са предшколским установама.
Циклус интерактивних радионица настао је на основу анализе потреба предшколских установа, посебно у приградским општинама.

Полазећи од чињенице да је развој говора изузетно сложен и веома суптилан процес који тече од самог рођења, те да се одвија под утицајем много различитих фактора, пројектом је наглашена улога социјалне средине на развој вербалних комуникативних способности.

Као и за друге функције, тако и за развој говора постоји одређени осетљиви период, када се та функција максимално ефикасно развија. То је период када се у централном нервном систему стварају спојеви одговорни за ту функцију. Сензитивни период за развој говора је фаза такозваног «раног детињства», односно од рођења до треће године. Развој говора, наравно тече и даље, говорно-језичке функције се усавршавају, али основна, база матерњег језика се формира до треће године.

У том циљу креиран је програм радионица са децом млађег и старијег јасленог узраста, програм саветовања за родитеље и посебан сегмент намењен стручном особљу у предшколским установама као подршка у решавању актуелних проблема као и подстицај за иновирање редовних програма у предшколским установама.Радионица са млађом јасленом групом

 

Радионица са старијом јасленом групом

 

Радионица са родитељима

Радионица са медицинским сестрама - васпитачима

 

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world's leading questionnaire tool.

 
 

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world's leading questionnaire tool.

 

Едукативна видео радионица о говорно-језичком развоју

Пратите нас на нашем Јутуб каналу