Породиљско/родитељско одсуство у Канади (превод)

Date: 
22. November 2012 - 11:23

За савремену породицу право на породиљско одстуво је једна од најважнијих владиних одлука.

У Канади, мајке могу да узму и до годину дана плаћеног одсуства после рођења детета, као и у Србији, насупрот Aмериканкама које могу добити (оправдано) 12-то недељно НЕПЛАЋЕНО породиљско одсуство.

Канадским родитељима су на располагању две врсте одсуства после рођења детета. Породиљско одсуство омогућава мајкама до 17 недеља плаћеног одсуства, било после рођења детета или током трудноће (уколико одржава трудноћу). Родитељско одсуство траје додатних 35 недеља, које се може узети после рођења или усвојења детета. Оба родитеља могу узети родитељско одсуство, а родитељи га, такође, могу делити између себе на начин који то желе.

Међутим, једна од разлика између мајки у Канади и Србији је у томе што мајке у Канади не добијају пуну плату док су на родитељском одсуству. Канадски родитељи добијају највише до 55% просечне (недељне) плате и то до максималног износа од 485 канадских долара недељно. (Просечна плата удате жене у Канади износи 875 $ недељно.) Родитељи са нижим примањима могу добити највишу (повећану) плату током одуства, што може повећати њихова примања максимално до 485$.

Послодавци морају мајкама (или очевима) вратити посао који су радили пре родитељског одсуства, или им дати сличан посао са истом платом и бенефицијама. Родитељи, наравно, увек могу да се договоре са послодавцем о неплаћеном одсуству, али у том случају послодавац није дужан да родитељима гарантује посао после неплаћеног одсуства. Већина мајки у Канади се пре или касније врати свом послу. Скоро две трећине мајки у Канади које имају малу децу (децу млађа од три године) раде изван куће.

Нису сви родитељи у Канади у могућности да добију ПЛАЋЕНО одсуство. Да би се за то квалификовали, родитељи морају имати осигурање за запослене (додатак који влада плаћа радницима који су изгубили посао). То значи да су у претходним годинама били стално запослени (примедба преводиоца), односно да су радили пуно радно време и да им је послодавац плаћао порезе и доприносе (који су се одбијали од плате запосленог).

У Канади мајке у највећем броју случајева узимају родитељско одсуство. У просеку од 44 недеље. Међутим, број очева који узимају родитељско одсуство је порастао са 3% на 27% током последњих 10 година. Највећи пораст ове врсте родитљског одсуства је у Квебеку који нуди «Дане за очеве», пет недеља родитељског одсуства које могу узети само очеви. У Квебеку чак 75% очева користи родитељско одсуство што је много више него у осталим деловима Канаде у којима 11% очева узим родитељско одсуство.

Издвојио бих неколико предности које има канадски систем родитељског одсуства. Прво, захваљујући томе што мајке (или очеви) чувају своју децу, смањује се потреба за јаслицама и веома скупом одговарајућом негом. Друго, дуже породиљско одсуство омогућава мајкама да дуже доје своје бебе. Истраживања два канадска економиста су показала да се продужавањем родитељског (породиљског) одсуства на годину дана, повећала и дужина трајања дојања беба за исти тај период.

Мислим и да је отварање могућности да осим мајки и очеви узимају родитељско одстуство, породицама пружило више опција, што је данас веома важно. Многе мајке имају велики улогу у финансијском збрињавању породица. У овом тренутку, скоро 30% жена у Канади, зарађује више од својих мужева или партнера. Зато је за неке породице, сасвим економски оправдано да очеви преузимају родитељско одсуство у каснијим месецима. Лично се залажем за све правне регулативе које омогућавају очевима да више времена проводе са својом малом децом.

Надам се да ће и у Канади једнога дана бити могуће оно што постоји у Холандији – право на скраћено радно време. Када ово кажем мислим на могућност да послодавац омогући запосленом да одлучи о томе да ли ће радити пуно или пола радног време након повратка са родитељског одсуства. Оваква могућност би била од огромне помоћи родитељима који покушавају да уклопе (уравнотеже) рад и родитељство (бригу о деци). А савременим родитељима је ова врста помоћи неопходна.

Језици